Επικοινωνια

    City Center Hotel, Πάτρα Αγ. Νικολάου 9, 262 21 Πάτρα
    τηλ .: 2610 275981 - 3
    fax:   2610 278815
    email: info@galaxyhotel.com.gr